Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark

Daglig leder
May Lill Asprusten

Fagkonsulent
Inghild Kv. Thorsen

Adresse:
Fylkeshuset

3706 Skien

Tlf: 35 58 42 00

Om oss
Last ned søknadsskjema

Les mer om fagene:
- Helsearbeider
- Barne- og undomsarbeider
- IKT-service
- Kontor- og administrasjons
- Institisjonskokk

 

Barne- og ungdomsarbeider

Er du interessert i å arbeide med barn og ungdom? Som barn- og ungdomsarbeider kan du jobbe med barn og unge i alderen 0 - 18 år. Du vil møte nye utfordringer hver dag og oppleve at ingen dager er like. Som barn- og ungdomsarbeider vil du ha en solid plattform hvis du skulle ønske å utdanne deg videre til f.eks. førskolelærer, lærer eller barnevernspedagog.

Utdanning:
1. år: VG 1 Helse- og sosialfag
2. år: VG 2 Barn- og ungdomsarbeiderfag
3. og 4. år: Læretid

De vanligste stedene å ha praksis som lærling er barnehage,
skole/SFO og ungdomsklubb/ ungdomsskole

Etter bestått fagprøve kan du søke jobb i:

  • Barnehager
  • Skoler og skolefritidsordninger
  • Ungdomsklubber
  • Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede

Viktige egenskaper:

  • Evne til å bry seg
  • Evne til å omsette teoretiske kunnskaper i praksis
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst
  • Være flink til å komme i kontakt med mennesker
  • Fleksibel, oppfinnsom og engasjert

Design: Skribenten