Vestmar Opplærings Senter

Daglig leder
Helge Lia

P.A.Heuchsgt. 24, 3770 KRAGERŲ
Tlf: 35 98 01 80
Fax: 35 98 39 69
Mob: 90 18 39 76
E-post: vos.kragero@c2i.net

[ Berdifter ]

Les Intervjuer med lærlinger og arbeidsgivere:

 

 

- din lokale samarbeidspartner

Vestmar Opplærings Senter formidler læreplasser innen byggebransjen og verkstedindustrien i Vestmar regionen.

Senterets bakgrunn:
Senteret er blitt til i et utviklingsprosjekt der Kragerø Håndverk- og Industriforening har vært en sentral støttesiller. Foreningen har ca. 100 medlemsbedrifter som har ca. 2000 ansatte og der flere er medeiere i opplæringskontorene som ligger under senteret.

ANSATTE: Berit Lia, Willy Nilsen, Jan Bøe og Helge Lia

Senterets mål:
• Være en støttespiller ved nyetablering og videreutvikling av bedrifter
• Styrke bedriftens kompetanse og kvalitet
• Øke kompetansen å få flest mulig unge og voksne i arbeid

Noen av våre arbeidsområder

Fagopplæring
• Vi er aktive ute i næringslivet og jobber hele tiden med å finne nye lærlingeplasser
• Følger opp og evaluerer lærlingene under opplæringsperioden
• Gjennomfører teoriundervisningen
• Utplasserer elever fra VK 1 trinn i bedriftene i samarbeid med K.V.S.

Øke kompetansen i næringslivet
• Vi arrangerer fagrelaterte kurs
• Vi arrangerer generelle kurs
• Oppgradering av arbeidstakere

Øke kvalitetetn på bedriftene
• Bistå med innføring av internkontroll
• Kvalitetssikring av arbeidsoppgaver, produkter og tjenester
• Informere om og følge opp når det kommer nye krav, forskrifter etc. fra sentralt hold

Legge forholdene til rette for nyetablering og knoppskyting
• Vårt etablererkontor bistår med utvikling av forretningsideer
• Vi gir råd og veiledning om økonomi, budsjetter, markedsføring etc.

• Vi hjelper til med utfylling av papirer og søknader i forbindelse med etableringen
• Etablererkontoret hjelper også bedrifter som ønsker å utvikle seg
• Vi følger opp bedrifter som blir etablert


Design: Skribenten