Vestmar Opplærings Senter

Daglig leder
Helge Lia

P.A.Heuchsgt. 24, 3770 KRAGERŲ
Tlf: 35 98 01 80
Fax: 35 98 39 69
Mob: 90 18 39 76
E-post: vos.kragero@c2i.net

[ Berdifter ]

Les Intervjuer med lærlinger og arbeidsgivere:

 

Byggelederne har fagbrev

For femten år siden tok Ove Bottolfs fagbrev som betongarbeider etter å ha gått i lære hos Kruse Smith AS. I dag er han byggeleder på det store Weifa-prosjektet som bygges på Fikkjebakke utenfor Kragerø.

- Jeg har jobbet som fagarbeider og bas hos Kruse Smith AS hele tiden. Nå blir det mest administrering, men jeg er ikke redd for å ta fram hammeren dersom det gir seg en anledning, sier Bottolfs. Men det blir dessverre alt for liten tid til den slags arbeid.

Weifa-prosjektet på Fikkjebakke er stort. Gulvarealet er på 9.000 kvadratmeter, men det er etasjehøydene fra 4,5 til 18 meter, som gjør bygget komplekst. Bygget skal huse råstoffproduksjon, tablettfabrikk og kontorlokaler. Med innredning og utstyr kommer prosjektet opp i over 200 millioner kroner. Det er en rekke underentreprenører i prosjektet, men Kruse Smith AS har totalansvaret.

STORT: Weifa-prosjektet på Fikkjebakke er stort. 9.000 kvadratmeter og takhøyder som varierer mellom 4,5 og 18 meter gjør byggearbeidet komplekst. Byggeleder Ove Bottofs og distriktssjef for Kruse Smith AS i Kragerø, Olaf Brataker står utenfor bygget.

- Henger jobben som byggeleder høyt?
- Byggelederen er en meget sentral person i vårt firma. Den jobben henger høyt, fastslår Olav Brataker, som er distriktssjef for Kruse Smith AS i Kragerø. En byggeleder har det faglige ansvaret på byggeplassen. Han koordinerer arbeidet og planlegger framdriften i tillegg til å ha ansvaret for HMS-arbeidet. Byggelederen har også innsikt i økonomien i prosjektene. - Det er ikke noe problem å fylle en så ansvarsfull jobb når en har fagbrev og interesse for faget, forteller Brataker. Den faglige kunnskapen er sentral i en slik funksjon. Praktisk talt alle våre byggeledere har gått samme veien som Bottolfs.

Men det er også viktig at byggelederne har bygget opp sin egen kompetanse. - I løpet av de 15 årene jeg har jobbet i bedriften, har jeg tatt en rekke kurs, forteller byggelederen. Jeg har blant annet gått «Arbeidslederskolen». Det er et opplegg med intensivundervisning om personalledelse og tilsvarende, som entreprenørforeningen står bak.

Lærlinger er viktig

Kruse Smith AS har nedfelt i sin strategi at opp mot 10 prosent av arbeidsstokken skal være lærlinger. Nå har selskapet opp mot 60 lærlinger på kontrakt. De fleste går i lære i bygg- og anleggsfaget, men noen skal bli tømrere.

Når elevene går på VK I, er de utplassert i bedrifter for å se hvordan arbeidslivet fungerer. Kruse Smith AS her tre elever utplassert fra Kragerø vgs.

Vurdering
- Vi er opptatt av å yte vårt for at elevene skal få nødvendige praksisplasser i forhold til utdannelsen, forteller distriktssjef Olaf Brataker.
Men vi bruker også utplasseringstiden til å se hva som bor i guttene. Vi vurderer om de kan være aktuelle for jobb hos oss.

Kragerøavdelingen av byggefirmaet, som har kontorer fra Kragerø til Stavanger, samarbeider med Vestmar Opplæringssenter om lærlingene.
- Opplæringskontoret har det formelle ansvaret, mens vi sørger for å kjøre lærlingene gjennom opplæringsplanen, forteller Brataker. Det er en god ordning for alle parter.

- Nå jobber vi med å få til en ordning der faddere har personlig ansvar for oppfølgingen av lærlingene og sørger for at de får med seg det de skal.
Kruse Smith AS driver først og fremst opplæring av fagfolk til egen virksomhet. De aller fleste lærlingene ønsker å fortsette i firmaet når læretiden er over, men det er alltid noen som forsvinner.
- Det viktigste er at bransjen tar ansvar for å utdanne nok fagfolk, mener distriktssjefen.

- Men politikerne burde gitt oss mer forutsigbare rammevilkår. Byggebransjen er en salderingspost i budsjettarbeidet, og det gir svingninger i byggeaktiviteten med bølgedaler, der vi ikke har full sysselsetting. Det er ikke gunstig for rekrutteringen til bransjen, avslutter Olaf Brataker.


Design: Skribenten