Vestmar Opplærings Senter

Daglig leder
Helge Lia

P.A.Heuchsgt. 24, 3770 KRAGERŲ
Tlf: 35 98 01 80
Fax: 35 98 39 69
Mob: 90 18 39 76
E-post: vos.kragero@c2i.net

[ Berdifter ]

Les Intervjuer med lærlinger og arbeidsgivere:

 

Til egen virksomhet

Rune Tyvand Evensen
STEIN: Rune Tyvand Evensen går i lære i anleggs-maskinførerfaget.

Farsjø Steintransport i Kragerø har i år tatt inn sin første lærling. Rune Tyvand Evensen går i lære i anleggsmaskinførerfaget.

Selskapet driver opplasting, transport og bearbeiding av stein for Franzefoss bruk i Kragerø. I tillegg til de 11 som stort sett jobber i steinbruddet på Valberg, har selskapet fire ansatte i entreprenørvirksomhet.
- Vi samarbeider også tett med to andre firmaer i samme bransjen. På den måten får vi utnyttet maskinparken, og vi kan lettere ta sesongsvingninger, forteller daglig leder Ulf Steinar Farsjø.
Steinen, som blir tatt ut i bruddet, eksporteres som pukk og blokker til kystsikring. Bare 10 prosent går til det lokale markedet.
- I år har vi tatt inn vår første lærling. Vi er først og

fremst oppatt av å rekruttere til egen virksomhet, og vi vurderte det slik at å lære opp en egen mann var det beste for oss.
Det er store kostnader knyttet til opplæring av anleggsmaskinførere. Redskapen er kostbar, og en liten reparasjon koster fort flere titusener av kroner.
- Men slik er denne bransjen. Vi må tenke langsiktig når det gjelder opplæring av fagarbeidere.
På grunn av de store kostnadene knyttet til opplæring, er det bedriftens ønske at lærlingen fortsetter etter at fagbrevet er bestått.
- Jeg satser på å bli her en god stund framover, forteller Rune. Her trives jeg godt.


Design: Skribenten