Vestmar Opplærings Senter

Daglig leder
Helge Lia

P.A.Heuchsgt. 24, 3770 KRAGERŲ
Tlf: 35 98 01 80
Fax: 35 98 39 69
Mob: 90 18 39 76
E-post: vos.kragero@c2i.net

[ Berdifter ]

Les Intervjuer med lærlinger og arbeidsgivere:

 

Lærlinger er viktig

Daglig leder ved MarWin Mekaniske AS i Kragerø, Sven Markussen, slår fast at lærlinger er viktig for bedriften. Siden -94 har det vært fem lærlinger innom verkstedet. Tre av dem jobber fremdeles i bedriften.

MEKANIKER: Joakim Hamsaas Gundersen får instruksjon av Sven Markussen.

- Det er viktig for oss å rekruttere fagarbeidere på denne måten, sier Markussen. Vi vet hva vi ansetter, når vi selv har stått for opplæringen.

Vilje
- Det har gått bra med lærlingene hos oss. Vi har fått dyktige fagfolk av alle vi har hatt i lære.
- Men det er viktig at lærlingene har vilje selv til å ta til seg lærdom. De må være interesserte i faget og ønske å gjøre en god jobb, fastslår Markussen bestemt. Hvis lærlingene ikke er interesserte, er det bedre at de finner noe annet å gjøre.
Det gode samarbeidet med Vestmar Opplærings Senter gjør at den mekaniske bedriften ikke har problemer med å skaffe lærlinger.
MarWin Mekaniske AS har seks ansatte i tillegg til en som har permisjon for å gå på skole. Bedriften produserer spesialmaskiner for industrien. Markedet er først og fremst lokalt, men selskapet har også noe eksport. I løpet av neste år skal verkstedet flytte inn i nye lokaler på Fikkjebakke.

Lærling
Joakim Hamsaas Gundersen begynte i lære hos MarWin Mekaniske AS i august. Før det hadde han grunnkurs mekaniske fag og VK I industrimekaniker fra Kragerø VGS.
Jeg trives godt her, og det er OK å gå i lære, sier Joakim.
Han er ikke helt sikker på hva han vil gjøre framover.
- Jeg kunne tenke meg mer skolegang, men jeg får se. Jeg får se på mulighetene når de kommer.


Design: Skribenten