Vestmar Opplærings Senter

Daglig leder
Helge Lia

P.A.Heuchsgt. 24, 3770 KRAGERŲ
Tlf: 35 98 01 80
Fax: 35 98 39 69
Mob: 90 18 39 76
E-post: vos.kragero@c2i.net

[ Berdifter ]

Les Intervjuer med lærlinger og arbeidsgivere:

 

Godt samarbeid med Opplæringssenteret

- Vi har et veldig godt samarbeid med Vestmar Opplærings Senter (VOS), forteller næringssjef i Drangedal kommune, Yngvar Lohne. Vi samarbeider på flere nivå, og vi forsøker å utnytte den kompetansen VOS sitter på.

VIKTIG: Samarbeidet med Vestmar Opplærings Senter er viktig for Drangedal, sier næringssjef Yngvar Lohne.

Samarbeidet går på etablering av nye bedrifter, lærlinger og kursing på ulike nivå for å heve kompetansen hos bedrifter og enkeltpersoner.

Etablering
- Når det gjelder etablering, kan en si at prosessen er tredelt. Først etableres bedriften i bygda. Etter en tid tar virksomheten inn lærlinger. Når lærlingene har fått sitt fagbrev, er en del av dem potensielle etablerere, som skal starte sin egen virksomhet, sier næringssjefen.
Vestmar Opplærings Senter bidrar i stor grad til nyetableringer i Drangedal. Kontoret hjelper til med å skaffe midler fra SND og andre finansieringskilder. I 2001 var VOS med i ulike prosjekter som ga 1,6 millioner kroner i etableringsstøtte til Drangedal. Mye av dette gikk til småbedrifter.
- Om ikke vi hadde hatt samarbeidet med VOS, hadde vi gått glipp av en del av etableringene, fastslår næringssjefen.

Håndplukkes
- Et annet viktig punkt er at VOS kan hjelpe mange av dem som faller utenfor skolesystemet slik at de kan få et fagbrev. På den måten har vi fanget opp en del unge som hadde kommet på etterskudd med utdanningen.
VOS greier også å gi et tilbud til en del av dem som er i systemet med sosiale tilskudd. Opplæringssenteret kjenner arbeidsgiverne i kommunen, og de kan håndplukke bedrifter som kan ta imot personer med spesielle behov. Så skreddersys et opplegg, som fører fram til et fagbrev.

Over i arbeid
- På denne måten får vi personer fra attføring og ut i arbeidslivet, forklarer næringssjefen. I Drangedal har vi en høy prosent med unge uføretrygdede. Jeg ser en mulighet for å få noen av disse ut av uførhet og over i arbeid.
- Vi tror at en stor del av de uføretrygdede ønsker å komme over i inntektsbringende arbeid. I tillegg til VOS, er Aetat en viktig samarbeidspartner. De stiller ofte penger til disposisjon.
Næringssjefen forteller at kommunen har en stor utfordring foran seg når det gjelder flyktninger som har kommet til bygda.
- Kanskje kan samarbeidet med VOS gjøre at vi får en del av flyktningene ut i arbeid, håper Lohne. Mange av dem må gjøre noe med kompetansen sin. Noen har kompetanse som ikke passer, og andre kan ikke dokumentere den kompetansen de har.

Kurs
VOS arrangerer også en rekke kurs for handverkere. Det kan være stillaskurs, våtromskurs og en rekke andre kompetansehevende opplegg.
- Dette er veldig viktig for mindre handverksbedrifter, som må kunne dokumentere at de sitter på kompetanse for å kunne utføre spesielle jobber.
- Jeg ser for meg at kursvirksomheten på sikt blir viktigere. En generell høyning av kompetansenivået er nødvendig for å holde småbedriftene inne i konkurransen, avslutter næringssjef Yngvar Lohne.


Design: Skribenten