Vestmar Opplærings Senter

Daglig leder
Helge Lia

P.A.Heuchsgt. 24, 3770 KRAGERŲ
Tlf: 35 98 01 80
Fax: 35 98 39 69
Mob: 90 18 39 76
E-post: vos.kragero@c2i.net

[ Berdifter ]

Les Intervjuer med lærlinger og arbeidsgivere:

 

Klassestyrer 12 år etter

For Kari Tveit (29) er ringen sluttet. Nå er hun tilbake bak kateteret i samme klasse hun selv gikk for 12 år siden. Kari er nå klassestyrer for VK I tømrer på Kragerø videregående skole.

KLASSEROM: Anleggskontoret er byttet ut med klasserommet. Kari Tveit jobber som klassestyrer for VK I tømrer ved Kragerø VGS.

I mellomtiden har farsjøjenta tatt fagbrev som tømrer, videreutdannet seg på teknisk fagskole og jobbet mange år som byggeleder.

To grunnkurs
- Jeg har permisjon fra BruCon AS for å jobbe ett år i et vikariat ved skolen. Nå har jeg de gamle lærerne mine som kolleger, og det er kjempekoselig, sier Kari.
Karis utdanning begynte med grunnkurs bygg og anlegg på Kragerø VGS avdeling Eklund i -89/90. Året etter hadde skolen grunnkurs tømrer for første gang, og Kari valgte å gå et nytt grunnkurs.
- Bygg og anlegg dreide seg mye om forskalling og muring. Det er stor forskjell på betongfag og tømring, og jeg ønsket å drive mer finsnekring, forteller farsjøjenta.
- Derfor gikk jeg to grunnkurs før jeg tok VK I tømrer.

I lære
- Da vi skulle ut i lære, var det stor arbeidsledighet og lite å gjøre i byggebransjen. Det så mørkt ut da det gjaldt å få lærlingeplass.
- Men det var på den tiden Vestmar Opplærings Senter (VOS) startet sin virksomhet, og alle elevene fikk lærekontrakt på tross av at det var dårlige tider i bransjen.
- Det skal Opplæringssenteret ha mye skryt for, sier Kari. Hun gikk i lære hos Entreprenør Johan Brekka AS.
- Under læretiden slet jeg med betennelser og fikk til slutt tennisalbue. Derfor begynte jeg på fagskolen i Porsgrunn så fort jeg fikk fagbrevet.
- Den sommeren jeg var ferdig på skolen, fikk jeg jobb i et ingeniørfirma i Åmot kommune, som het Conas AS. Nå heter firmaet BruCon AS og har hovedkontor i Drammen.

Byggeleder
- Det betydde lite hvor administrasjonen lå. Jeg har fartet rundt og jobbet som byggeleder på anlegg hele tiden. Min første jobb var miljøgata i Lampeland. Siden har jeg vært leid ut til Vegvesenet, Jernbaneverket og mange andre. De fleste oppgavene har vært knyttet til vei- og bruanlegg, men jeg har også jobbet med store lagerbygg.
- En av de store jobbene jeg har vært med på, var utvidelsen av jernbanestasjonen i Skien, forteller klassestyreren.
- Jeg har vært leid inn på byggherresiden for å kontrollere framdrift, kostnader og teknikk. Min oppgave har vært å ivareta byggherrens interesser i byggeprosessen. Jeg holdt byggemøter og passet på at arbeidet ble skikkelig utført.

Til skolen
I april fikk Kari ei jente, og da var tiden moden for å tenke annerledes når det gjaldt jobb.
- I byggebransjen var det jobb døgnet rundt. Arbeidstiden på skolen er bedre regulert. Derfor vil jeg nok satse på det i årene som kommer. Jeg er oppsatt på å få tatt pedagogisk utdannelse så raskt som mulig, forteller Kari.
- Hvorfor valgte du bygg og anlegg?
- Det var på mange måter for å bevise for min far at jeg kunne få det til.
- En annen viktig grunn er at jeg er vokst opp på gård. Jeg har vært med på alt det praktiske arbeidet knyttet til gårsdrift. Jeg likte å snekre, og på en gård var det alltid noe som skulle fikses. Derfor var det naturlig for meg å velge denne bransjen.
- Må en være en "guttejente" for å jobbe i byggebransjen?
- Nei, på ingen måte. Jeg mener at jeg har beholdt min feminitet selv om jeg har jobbet ute på anlegg. Jeg har stort sett vært eneste jente på anleggene, og det har gått fint hele tiden, fastslår Kari Tveit.


Design: Skribenten